OOU MALBORK

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania (OOU MALBORK), która została wprowadzana z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia,  związany z funkcjonowaniem Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa pomorskiego mija 26 kwietnia 2019 roku.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego minął dnia 16 kwietnia 2017 roku.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W dniu 12 kwietnia 2017, weszła w życie chwała nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa pomorskiego.  OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa pomorskiego mija 26 kwietnia 2019 roku.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W dniu 2 kwietnia 2015 roku weszła w życie chwała nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka. OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego minął dnia 16 kwietnia 2017 roku.

Jeżeli jednak przed tym terminem wysłałeś zgłoszenie roszczenia do lotniska dalej możesz dochodzić odszkodowania. Skontaktuj się z nami.

MAPA OBSZARU OOU MALBORK - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w obszarze OOU MALBORK dla części leżącej na terenie województwa pomorskiego, należy Ci się odszkodowanie od Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka za hałas lotniczy.

Aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość znajduje się w OOU zapoznaj się z mapą OOU na stronie: bip.pomorskie.eu
Uchwała nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 roku, załącznik nr 3 do uchwały.

Uchwała plus załączniki:

  • Uchwała nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa pomorskiego – treść uchwały
  • Załącznik 1 – mapa poglądowa 1
  • Załącznik 2 – strefy
  • Załącznik 3 – numery działek
  • Załącznik 4 – mapa poglądowa 2

MAPA OBSZARU OOU MALBORK - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w obszarze OOU MALBORK dla części leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego , należy Ci się odszkodowanie od Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka za hałas lotniczy.

Aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość znajduje się w OOU zapoznaj się z mapą OOU na stronie: bip.warmia.mazury.pl
Uchwała Nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, załącznik nr 3 do uchwały.

Uchwała plus załączniki:

  • Uchwała Nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – treść uchwały , treść uchwały plus załączniki
  • Załącznik 1 – mapa poglądowa 1
  • Załącznik 2 – strefy
  • Załącznik 3 – numery działek
  • Załącznik 4 – mapa poglądowa 2
ODSZKODOWANIA OD PORTÓW LOTNICZYCH – SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY
NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ