OOU PYRZOWICE

W dniu 15 września 2014 roku weszła w życie Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/53/12/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku wprowadzająca Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Powstał na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami). Uchwała tworząca OOU wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co miało miejsce 01.09.2014 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4405). OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń minął 15 września 2016 roku.
Jeżeli jednak przed tym terminem wysłałeś zgłoszenie roszczenia do lotniska dalej możesz dochodzić odszkodowania. Skontaktuj się z nami.

MAPA OBSZARU OOU GDAŃSK

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w obszarze OOU PYRZOWICE należy Ci się odszkodowanie od Międzynarodowego Portu Lotniczego „KATOWICE” w Pyrzowicach za hałas lotniczy.

Aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość znajduje się w OOU PYRZOWICE zapoznaj się z mapą OOU na stronie: dzienniki.slask.eu
Uchwała nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Uchwała plus załączniki:

  • Uchwała nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – treść uchwały plus załączniki
  • Załącznik 1 – mapa poglądowa
  • Załącznik 2 – numery działek
ODSZKODOWANIA OD PORTÓW LOTNICZYCH – SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY
NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ