ODSZKODOWANIA OD PORTÓW LOTNICZYCH – SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS

OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA - OOU

Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) to teren wokół Portu Lotniczego, wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas związany z ruchem lotniczym, który jest szkodliwy dla zdrowia. Ustanowienie wspomnianego powyżej obszaru związane jest z wpływem negatywnych czynników wynikających z funkcjonowania portu lotniczego na nieruchomości oraz ludzi zamieszkujących na obszarze ograniczonego użytkowania i wprowadza między innymi obowiązek tzw. rewitalizacji akustycznej budynków.

SKUTKI WPROWADZENIA OOU:

 • brak możliwości wybudowania na dotychczasowych działkach, nowych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, żłobków, szkół, szpitali, domów opieki, itp.
 • spadek wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem OOU
 • obowiązek tzw. rewitalizacji akustycznej – wymiana okien, drzwi, dachów i stropodachów
 • brak możliwości zmiany dotychczasowych funkcji budynków na funkcje mieszkalne – stałe przebywanie ludzi np.: zmiana funkcji budynku gospodarczego na dom jednorodzinny
 • obowiązek znoszenia ponadnormatywnego hałasu

JAKIEGO ODSZKODOWANIA MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ?

Wysokość odszkodowania waha się w przedziale od kilku tysięcy złotych do nawet kilku milionów złotych w zależności od takich czynników jak wartość nieruchomości, położenie działki, przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, wielkość zabudowy, ilość budynków, stan techniczny, standard wykończenia etc. Każdą sprawę należy zatem oceniać indywidualnie.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ NALEŻNE ODSZKODOWANIE?

Jedną z możliwości i najczęściej stosowaną jest zwrócenie się do Portu Lotniczego z wezwaniem do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń. Trzeba to zrobić w terminie 2 lat od daty wprowadzenia OOU – przygotować i doręczyć poprawnie sformułowane pismo z roszczeniem do właściciela lotniska. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste, w efekcie którego w krótkim czasie można uzyskać odszkodowanie. W przypadku odmowy ugodowego zakończenia sprawy i dobrowolnego zaspokojenia roszczeń jedyną drogą jest proces przed sądem cywilnym.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów do zgłoszenia roszczenia:

 • odpis księgi wieczystej lub sam jej numer
 • wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe)
 • wypis z kartoteki rejestru budynków (wydaje Starostwo Powiatowe)
 • kopia wcześniejszych pism do lotniska wraz z dowodami nadania, odpowiedzi od portu lotniczego

ODSZKODOWANIA
OD PORTÓW LOTNICZYCH

Wprowadzenie OOU powoduje ograniczenie możliwości budowania na działkach nowych budynków, w tym budynków mieszkalnych, a także budynków użyteczności publicznej, co powoduje spadek wartości nieruchomości. Ustanowienie OOU generuje także konieczność rewitalizacji akustycznej nieruchomości za sprawą wymiany okien i drzwi o podwyższonej dźwiękoszczelności, dodatkowej izolacji dachów, co daje możliwość dochodzenia odszkodowania od Portu Lotniczego.

ZA CO PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU OOU?

Odszkodowanie z tytułu wprowadzenia OOU przysługuje zarówno ze względu na utratę wartości nieruchomości posadowionej na obszarze, jak również ze względu na konieczność rewitalizacji akustycznej nieruchomości tj. dostosowania budynków do ochrony ich mieszkańców przed skutkami nadmiernego poziomu hałasu poprzez wymianę okien i drzwi o podwyższonej dźwiękoszczelności, dodatkowej izolacji dachów.

JAKIE SĄ KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY?

Nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom każdorazowo indywidualne warunki współpracy. Preferujemy jednak ustalanie wynagrodzenia w postaci prowizji od kwoty faktycznie uzyskanej od lotniska, co minimalizuje praktycznie do zera ryzyko finansowe po stronie Klienta związane z podjęciem działań zmierzających do uzyskania odszkodowania.

W związku z profesjonalnym świadczeniem tego rodzaju usług na terenie całego kraju nasza Kancelaria gotowa jest także pokryć za Klienta wszelkie wstępne koszty związane z dochodzeniem roszczenia, takie jak sporządzenie wezwania, wycenę wysokości należnego odszkodowania oraz negocjacji z portem lotniczym w Państwa imieniu.

Zlecone naszej Kancelarii sprawy realizowane są przez doświadczonych prawników – adwokatów i radców prawnych, posiadających stosowne doświadczenie i sukcesy w tym zakresie – prowadzimy sprawy odszkodowań dotyczących portów lotniczych we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz w Katowicach – Pyrzowicach.

DODATKOWE DOKUMENTY

Dodatkowe dokumenty (jeżeli je posiadasz):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości, data ewentualnego spadkobrania
 • decyzja WZ
 • pozwolenie na budowę
 • zgłoszenie użytkowania
 • wypis/wyrys z planu zagospodarowania przed wprowadzeniem OOU i aktualnie – przeznaczenie działek
 • projekt budowlany domu
 • dokumenty pozwalające wycenić nieruchomość np.: polisa ubezpieczeniowa
 • zdjęcia domu, innych budynków, działki, ogrodzenia

OOU GDAŃSK

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego wprowadzająca OOU wokół terenu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku weszła w życie 29 lutego 2016 r.
Termin na zgłaszanie roszczeń mija 29 lutego 2018 r.

OOU MALBORK

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia OOU wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa pomorskiego weszła w życie 12 kwietnia 2017 r.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa pomorskiego mija 26 kwietnia 2019 roku.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Termin na zgłaszanie roszczeń dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego minął dnia 16 kwietnia 2017 roku.

OOU PYRZOWICE

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadzająca OOU wokół terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach weszła w życie w dniu 15 września 2014 r.
Termin na zgłaszanie roszczeń minął 15 września 2016 roku.

OOU ŁASK

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku, w sprawie utworzenia OOU dla lotniska wojskowego Łask weszła w życie w dniu 7 grudnia 2016 r.
Termin na zgłaszanie roszczeń mija 7 grudnia 2018 r.

NASZA OFERTA

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników z dużą wiedzą oraz szerokim, wieloletnim doświadczeniem. Sprawami odszkodowań od lotnisk zajmujemy się od kilku lat. Proponujemy Państwu kompleksową obsługę prawną w uzyskaniu odszkodowania od Portu Lotniczego. Gwarantujemy profesjonalne prowadzenie sprawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi i wielu innych. Naszym dużym atutem jest rzetelna i wszechstronna znajomość zagadnień związanych z obszarem ograniczonego użytkowania – OOU, długoletnie doświadczenie i sukcesy zawodowe, potwierdzone wyrokami sądowymi, jak i zawartymi ugodami.

W ramach naszej działalności zapewnimy Państwu:

 • wstępną kalkulację należnego odszkodowania z tytułu OOU
 • reprezentację na etapach przedsądowych i sądowych
 • kompleksową obsługę prawną
 • zawieranie ugód z lotniskiem bez konieczności prowadzenia sporu sądowego

Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania czy wątpliwości oraz udzielimy wyczerpującej informacji na temat odszkodowań od lotnisk oraz oferty naszej firmy.
Zadzwoń lub napisz do nas. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.
Umów się już dzisiaj na indywidualne spotkanie z naszym przedstawicielem.

ODSZKODOWANIA OD PORTÓW LOTNICZYCH – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS