Pomożemy ci wygrać z bankiem, zadzwoń do nas, resztę zrobimy za Ciebie.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS

Do kogo kierujemy ofertę?

Jeżeli zawarłeś w kredyt we frankach szwajcarskich (jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) między 2005 a 2012 rokiem istnieje duża szansa, że umowa kredytowa zawierała stosowane przez banki klauzule waloryzacyjne odwołujące się do kursu waluty, która była wcześniej jak i obecnie arbitralnie określana przez bank w tabeli kursowej banku. Taki sposób ustalania kursu waluty, który następnie stanowił podstawę obliczania kolejnych rat kredytowych zgodnie z treścią art. 385 1 kodeksu cywilnego określany jest jako tzw. klauzule niedozwolone, co w dalszej kolejności umożliwia podważenie w procesie sądowym postanowień umowy kredytu i odzyskanie kwoty nadpłaconego kredytu bądź nawet unieważnienie całego kredytu.

Jak działamy?

  1. Analizujemy umowę kredytową wraz z aneksami (o ile były zawierane), których skany możesz wysłać na nasz mail biuro@kancelariarewers.pl.
  2. Jeżeli umowa zawiera klauzule niedozwolone oceniamy, czy umowa nadaje się do unieważnienia czy występujemy tylko o zapłatę nadpłaconych rat kredytu jednocześnie ustalając wysokość rat na przyszłość.
  3. Złożenie Reklamacji do banku, co wyczerpuje wymóg pozasądowego polubownego zakończenia sporu opcjonalnie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w trybie sądowym.
  4. Wystąpienie z roszczeniem na drogę postępowania sądowego.

Wynagrodzenie

Jest uzależnione od wartości przedmiotu sporu, tj. od wysokości nadpłaconego kredytu jaki będziemy w Twoim imieniu dochodzić od banku. Wstępna analiza umowy oraz aneksów pod kątem skutecznego podważenia zapisów umowy kredytu, a także złożenie reklamacji w trybie przedsądowym przed sądem jest bezpłatna. Płacisz tylko jednorazowo za skierowanie i przeprowadzenie sprawy przed sądem. Nie pobieramy od Ciebie żadnych prowizji od wygranej, całą kwotę wraz z odsetkami jaką uzyskamy w wyniku wygranej z bankiem przypadnie Ci w 100%.

KANCELARIA REWERS, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS

KANCELARIA REWERS

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Kadra Kancelarii REWERS to najwyższej klasy specjaliści działający w tej branży od wielu lat, których cechuje profesjonalizm, wiedza i bogate doświadczenie zawodowe.

TERMINOWOŚĆ

Gwarantujemy terminowość prowadzenia spraw odszkodowawczych. Cały proces przeprowadzamy zgodnie z ustalonym harmonogramem i zachowaniem terminów.

SOLIDNOŚĆ

Realizujemy powierzone nam sprawy rzetelnie i z pasją, wykorzystując naszą wiedzę oraz bazując na długoletnim doświadczeniu w branży.

BEZPIECZEŃSTWO

Naszą misją jest dbałość o sukces oraz bezpieczeństwo naszych Klientów. O powierzone nam przez Klientów dane i dokumenty dbamy szczególnie.